نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

تامین دلیل

اشخاصی که ظنین هستند براینکه تحقیقات محلی و استطلاع از مطلعین و استعلام از اهل خبره بعدها ممکن نخواهد بود یا لااقل مشکل خواهد شد میتوانند از محکمه صلح خواهش کنند که دلایل آن را تامین کند.(ماده ۵۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
خواهش تامین دلایل چه درحین محاکمه وچه قبل ازاقامه دعواممکن است.(ماده ۶۰قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
مقصود از تامین دلایل حفظ آن است و به هیچ وجه دلالت نمی‌کند بر اینکه دلایلی تامین شده حتماً در خیل محاکمه مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود یا دلایل تامین شده حتماً معتبر خواهد بود.(ماده ۶۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)