نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

دسته‌بندی: کشاورزی، منابع طبیعی و جنگل

حقابه

حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جز، جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک

ادامه مطلب »

آب

کلیه آب های جاری در رودخانه ها و انهار طبیعی و دره ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر

ادامه مطلب »