فرهنگ سورنی

علی ابن ابی طالب

عدالت وسیله سنجشى است که خداوند براى مردم نهاد تا حق در جامعه استوار گردد. بنابراین خدا را در این میزان همراه باش و مخالفت نکن.

علی ابن ابی طالب

عدالت وسیله سنجشى است که خداوند براى مردم نهاد تا حق در جامعه استوار گردد. بنابراین خدا را در این میزان همراه باش و مخالفت نکن.

بیانیه ماموریت

مأموریت ما این است که علاقه مندی واقعی به هموطنان خود داشته باشیم، اهداف آنها را بشناسیم و انتظارات آنها را برآورده کنیم. ما خود را وقف این ارزش ها می کنیم. به عقیده ما، استدلال مدنی راهی برای تصمیم گیری های صلح آمیز و پیشرفت است. ما با فراهم کردن راه حل نوآورانه حقوقی در قالب وب‌سایت با قابلیت جستجوی کلیدواژه‌های حقوقی با کیفیت، خلاق و نتیجه گرا برای اشخاص و مشاغل مرتبط با حوزه قانون هستیم و به عنوان یک منبع اصلی و شریک تصمیمات حقوقی در همه ابعاد فعالیت می‌کنیم.

“فرهنگ سورنی”

فرهنگ سورنی

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font
فرهنگ سورنی
فرهنگ سورنی
فرهنگ سورنی
فرهنگ سورنی

نهاد آدمی دربرگیرنده امیال و صفات متضادی است، امیالی از نوع خیر و شر، خوب و بد، درست و نادرست و.. اینکه انسان کدام راه را برگزیند مختار است و مبنای مسئولیت انسان برگرفته از همین اختیار اوست.

افراد کمی هستند که قادرند امیال خود را کنترل و در دست بگیرند.

و این بدان معناست که همه افراد نمیتوانند بالاختیار نفس خود را کنترل نمایند و عدم کنترل نفس، خود؛ دروازه ایست گشوده بسوی حوزه اهریمن.

در وادی اهریمن خبری از عدالت نیست کسی این واژه را نمی‌شناسد درک نمی‌کند و منزلتی برایش قایل نیست.

عدالت یعنی هر چیزی درجای صحیح خود قرار گرفتن یعنی آنچه برای خود میخواهی برای دیگران هم بخواه و آنچه را برای خود نمی پسندی برای دیگران هم مخواه.

جدال وجدان آگاه با نفس اماره در دایره قانون مطرح میشود و لزومیت آن در زندگی اجتماعی ضرورتی اجتناب ناپذیر است همان قانونی که ضامن اجرای عدالت اجتماعی میتواند باشد و از آنجایی که لازمه داشتن یک جامعه سالم رعایت و احترام به قانون است اما این قانون ممکن است از دیدگاه افراد جامعه دستخوش تعبیرهای متضاد گشته و حتی پا فراتر گذاشته و اصولا وجود آن نوع قانون را برای جامعه لازم ندانند. برای دفع چنین پندار اشتباهی باید یاد بگیریم که حیات جامعه بدون در نظر گرفتن زاویه تفکر مستلزم احترام به قانون است.

فرهنگی که درپیش روی شماست حاصل ده سال تلاش بی وقفه اینجانب می‌باشد، این مجموعه به موضوع قانون از بدو تاسیس مجلس شورای ملی از سال ۱۲۸۵خورشیدی تا کنون به روش تک واژه ای جمع آوری گردیده است، بعبارت دیگر هر واژگان یا اصطلاحی (اعم ازساده و یا مرکب) که درمتن قوانین درباره آن سخنی به میان آمده به ترتیب حروف الفبایی با ذکر منابع آن همراه با توضیحات لازمه جمع آوری شده است. امید است موردتوجه حقوقدانان، قضات، وکلا، سردفتران اسناد رسمی و سایر پژوهشگران این سرزمین قرار بگیرد.

این وب سایت برای بهبود زندگی کاری شما ایجاد شده است.

روزگار را با دانش بیشتر مدیریت کنید.

“فرهنگ سورنی”