نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

دسته‌بندی: تشکیلات مقننه

لایحه

لوایح لازمه را در ایجاد قانونی یا تغییر و تکمیل و نسخ قوانین موجوده مجلس شورای ملی در موقع لزوم

ادامه مطلب »

قوای مملکت

قوای مملکت ناشی از ملت است طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌کند.( اصل ۲۶متمم قانون اساسی مصوب

ادامه مطلب »

مجلس

واژه مجلس به معنای دورهم جمع شدن وکنارهم نشستن میباشد جلس یجلس اجلاس(فرهنگ المنجد جلد ۲ ص ) اولین مجلس

ادامه مطلب »