نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

دسته‌بندی: تجاری و صنعتی

ترکه

امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رساندن آن به صاحبان حقوق می‌شود از

ادامه مطلب »

بودجه

دوره عمل در بودجه: دوره عمل عبارت ازمدتی است که قانون برای جریان معاملات بودجه یک سنه مالیه معین می

ادامه مطلب »

معامله

معاملات تجاری: معاملات تجارتی از قرار ذیل است:۱-خریدیا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از

ادامه مطلب »

تاجر

تاجرکیست؟ تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده است.(ماده یک قانون تجارت مصوب۱۳۱۱/۲/۱۳ خورشیدی )

ادامه مطلب »

افلاس

تعریف مفلس: مقصودازمفلس غیرازورشکسته به تقصیراست یا ورشکسته به بی احتیاطی که مجازات آنان درقانون مجازات معین شده.(تنبیه ماده۶۲۴ قانون

ادامه مطلب »

بودجه

تعریف بودجه: بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش‌بینی و تصویب

ادامه مطلب »

روده

روده و کپون وزه متصل به روده کلیه ذبایح در تمام مملکت به عنوان مالیات متعلق به دولت است. (ماده

ادامه مطلب »

برات

چون باب برات باب حواله است و شخص برات کننده در مقابل ذمه مشغول خود حواله می کند، هرگاه پس

ادامه مطلب »

نمک

انحصار استخراج و فروش نمک در سر معادن از سنگی و آبی در کلیه ممالک محروسه ایران با دولت است.(قانون

ادامه مطلب »

مزایده

مواردی که قسمتی ازعایدات یا دارایی دولت و مملکت منتقل یا فروخته میشود یا تغییری در حدود و ثغور مملکت

ادامه مطلب »

شرکت

امتیاز تشکیل کمپانی: بدون تصویب مجلس شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی و شرکت‌های عمومی از هرقبیل و به هر عنوان

ادامه مطلب »