نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

دسته‌بندی: کار، بیمه و بازنشستگی

کار

صلاحیت مرجع حل اختلاف قانون کار: مادتین ۳۷ و ۳۸ قانون کار مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷ هرگونه اختلاف بین کارگر

ادامه مطلب »

بیمه

لازم الاجرابودن اسنادبیمه: در مواردی که طبق این قانون بیمه گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم مقام قانونی

ادامه مطلب »

استخدامی

تعریف خدمت رسمی: خدمت رسمی عبارت است از دارا بودن شغل ثابت در یکی از وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی.( ماده

ادامه مطلب »