نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برچسب: ش

شهادت

شهادت در دادگاه:متداعیین حق ندارند در حین اداء شهادت کلام شهود را قطع کنند ولی بعد از آن حاکم صلح

ادامه مطلب »

شهرداری

قانون بلدیه مصوب دهم خرداد ۱۲۸۶ خورشیدی اولین قانونی بود که در خصوص مسائل شهری و شهرنشینی تنظیم و تنسیق

ادامه مطلب »

شرکت

امتیاز تشکیل کمپانی: بدون تصویب مجلس شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی و شرکت‌های عمومی از هرقبیل و به هر عنوان

ادامه مطلب »