نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

مسئولیت کیفری

مسئولیت کیفری طفل غیرممیز:

اطفال غیر ممیز را نمی‌توان جزائا محکوم نمود. در امور جزایی هر طفلی که ۱۲ سال تمام نداشته باشد حکم غیرممیز را دارد. درصورتی که اطفال ممیز غیر بالغ مرتکب جرم می‌شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند با التزام به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.(ماده ۳۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۷ بهمن ماه ۱۳۰۴ کمیسیون عدلیه)