نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

مذهب رسمی ایران

مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه جعفریه اثنی عشری است باید پادشاه ایران دارا و مروجین مذهب باشد.( اصل اول متمم اولین قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵)
مقالات مضره به مذهب و عقیده اسلامیه هر کس در روزنامه یا اوراق دیگر درج کند از ۱۰ تومان الی ۳۰۰ تومان مجانی دادنی خواهد بود روزنامه یا ورقه مذکور اگر مستمر باشد از یک ماه تا ۲ سال توقیف خواهد شد و صاحبش از یک ماه تا دوسال حبس طبع و انتشار و فروش اشکال قبیحه و مقالات مضره به عفت و عصمت یامضربه اخلاق در همین حکم خواهد بود.( ماده ۳۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۲۸۶/۱۱/۱۷خورشیدی)

(قانون فوق با ماده۴۵ لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۳۱/۱۵/۱۱ نخست وزیر و ماده ۴۱لایحه قانونی مطبوعات مصوب۱۳۳۴/۵/۸ خورشیدی منسوخ گردیده)