نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

وظایف شهرداری

قانون بلدیه مصوب دهم خرداد ۱۲۸۶ خورشیدی اولین قانونی بود که در خصوص مسائل شهری و شهرنشینی تنظیم و تنسیق یافت در بند ۲ این قانون وظایف بلدیه را به شرح ذیل اعلام می کند:
۱- اداره کردن آنچه اهالی شهر برای اصلاح امور بلدیه به موجب قانون می دهند
۲-اداره کردن اموال منقول و غیرمنقوله و سرمایه‌هایی که متعلق به شهر است.
۳- مراقبت در عدم قحطی آذوقه شهر به وسائل ممکنه .
۴- ساختن و پاک نگاه داشتن کوچه ها و میدان ها و خیابان ها از پیاده رو و کالسکه رو و باغ های عمومی و مجاری میاه و زیر آب ها و پل‌ها و معابر و غیره و همچنان روشن کردن شهر و تقسیم آب های شهری و مراقبت در تنقیه قنوات و پاکیزگی حمام ها.
۵- مراقبت در رفع تکدی و تاسیس دارالمساکین و دارالعجزه و مریض خانه ها و امثال آن .
۶- معاونت در اقدامات حفظ الصحه و حفظ دواب و حشم و تاسیس دواخانه ها و امثال آن.
۷- مواظبت در این که معابر شهری موافق نقشه معینی باشد و اقدامات مقتضیه بر ضد حریق و سایر بلیات سماوی و ارضی به عمل آید
۸- بیمه متعلق به شهر از حریق
۹- معاونت در تکثیر معارف و مساعدت در دایر نمودن کتابخانه‌ها وقرائتخانه ها و موزه ها و حفظ ومرمت مساجدومدارس وابنیه عتیقه.
۱۰- مساعدت با دولت در ساختن بازارها و نمایشگاه های تجارتی و کلیه مراقبت و رواج حرفت و تجارت شهر و دایر نمودن محل تشخیص اسعار و معاملات عمومی.
-دایره اقدامات بلدیه مختص به حدود شهر و اراضی متعلق به شهر است.
– انجمن و اداره بلدیه می‌تواند به اسم شهر بیع وشراء و هر گونه معاملات نمایند و به جاهای لازم شکایت کند و در محاکمات عدلیه اقامه دعوا نماید و مدعی و مدعی علیه واقع شود
-اراضی کوچه ها و میدان ها و پیاده‌روها ومعابر و رودخانه ها و سواحل رودخانه ها و زیر آب ها و غیره هرچند که متعلق به شهر است محل استفاده عموم ناس است
– وجوهی که اهل شهر برای مصارف بلدیه می دهند باید به حکم قانون باشد
-حاکم شهر باید مراقبت نماید که اقدامات بلدیه مخالف با این نظام‌نامه نباشد
– اداره بلدیه حق دارد که مهر معینی به اسم شهر داشته باشد.
مقصود اصلی تاسیس بلدیه حفظ منافع شهرها و ایفای حوایج اهالی شهر نشین است (ماده یک قانون بلدیه مصوب۱۲۸۶/۰۳/۱۰ خورشیدی)

(این قانون با ماده۷ قانون بلدیه مصوب ۱۳۰۹/۳/۳۰ خورشیدی منسوخ گردیده)