نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

ده باشی

تعیین و عزل و نصب دهباشی ها با رئیس ضبطیه بلوکی است ولی رجوع کار آنها به محاکمه به حکم اداره ولایتی است (ماده ۲۱۹ قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوبه ۱۲۸۶ خورشیدی)
دهباشی ها ممکن است سرباز هایی باشند که مدت خدمت نظام ایشان منقضی شده( تبصره)

(این قانون با ماده۲۶قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران وبخشداران مصوب ۱۳۱۶/۸/۱۶ خورشیدی منسوخ گردیده)