نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

حق التحریر


میزان حق تحریرطبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و درصورت اقتضا در آن تجدیدنظر شودبیست درصد از حق تحریردریافتی توسط سردفتربه دفتریاراول پرداخت می شود.(ماده ۵۴قانون دفاتراسناد رسمی وکانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵  خورشیدی)

اخذ حق التحریر به میزان معامله اصلی مجاز است و دریافت حق والتحریر نسبت به متفرعات معامله ممنوع و همچنین سر دفتر مجاز به اخذ وجه یا مالی بیش از میزان مندرج در تعرفه حق و تحریر نمی‌باشد.( ماده ۵۷ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۸)
تبصره ۱-  مبنای محاسبه و اخذ حق التحریر اسناد معاملات قطعی غیرمنقول بر اساس مبلغی معادل ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود طریقه وصول حق التحریر مطابق روش مذکور در ماده ۵۶ آیین نامه است.
تبصره ۲- سردفتر باید ۱۵ درصد سهم دفتریار اول را از حق التحریر هر سند تنظیم شده به حساب او واریز نماید.