جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

تاجرکیست؟

تاجرکیست؟

تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده است.(ماده یک قانون تجارت مصوب۱۳۱۱/۲/۱۳ خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font