نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

حداقل مقرری

میزان حداقل مقرری رتبه اول خدمت به موجب قانون بودجه در هر سال معین می‌شود و میزان حداقل مقرری رتبه‌های مافوق به تناسب ذیل است:
۱- به موجب قانون بودجه
۲- مقرری مادون به اضافه ثلث اصل.
۳-مقرری مادون به اضافه ثلث اصل.
۴-مقرری مادون به اضافه نصف اصل.
۵-مقرری مادون به اضافه سه ربع اصل.
۶-مقرری مادون به اضافه یک مقابل اصل.
۷-مقرری مادون به اضافه ۵ ربع اصل.
۸-مقرری مادون به اضافه شش ربع اصل.
۹-مقرری مادون به اضافه هفت ربع اصل.(ماده ۱۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۹۱ خورشیدی)

در سال اول خدمت در هر رتبه حداقل مقرری آن رتبه داده می‌شود و تفاوت بین حداقل و اکثر که از سال دوم خدمت در یک رتبه ممکن است داده شود تا آخر مدت در آن رتبه نباید از یک ششم مقرری همان رتبه تجاوز نماید.(ماده ۱۷ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر۱۳۰۱خورشیدی)