فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

اقسام تابین ضبطیه

اقسام تابین ضبطیه

تابین ضبطیه که در اداره مدیری واقعند به سه درجه منقسم می‌شود:
اولاً ناظمین ضبطیه که برای کمک کردن به مدیرهای ضبطی معین می‌توانند شد و غالباً ناظمین ضبطیه سواره هستند ولی با حکم وزیر داخله در صورت ضرورت پیاده هم می توانند باشند
ثانیاده باشی ها که هر کدام قسمتی از دوایر ضبطیه رامحافظت می نمایند و همچنان در دهات واقعند
ثالثا- پلیس زیردست دهباشی ها امور ضبطیه را انجام می‌دهند تبصره- ناظمین به اعمال دهباشی ها نظارت دارند (ماده۲۱۴ قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۱۲۸۶/۹/۲۷ خورشیدی)

(این قانون با ماده۲۶قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران وبخشداران مصوب ۱۳۱۶/۸/۱۶ خورشیدی منسوخ گردیده)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font