نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

تاسیس بانک ملی ایران

دولت مکلف است برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت، بانکی موسوم به بانک ملی ایران تاسیس نماید که مرکزش در تهران و شعب آن متدرجا در ایالت و ولایت ممالک خارجه دایر خواهد شد.(ماده یک قانون اجازه تاسیس بانک ملی ایران برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶خورشیدی)
سرمایه اصلی بانک ۱۵ میلیون تومان خواهد بود و محل آن وجوه حاصل از فروش جواهرات دولتی و خالصجات است که به موجب قوانین مخصوص به فروش خواهد رسید( ماده ۲ قانون اجاره تأسیس بانک ملی ایران برای پیشرفت همراه تجارت و اصلاحات و زراعت و صناعت مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ خورشیدی)