نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برچسب: ن

نفی بلد

هیچ یک از ایرانیان را نمی‌توان نفی بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت در محل

ادامه مطلب »