نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برچسب: ش

شهادت

شهادت در دادگاه:متداعیین حق ندارند در حین اداء شهادت کلام شهود را قطع کنند ولی بعد از آن حاکم صلح

ادامه مطلب »