نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برچسب: ث

ثبت اسناد

ثبت اسناداختیاری است مگردرمواردذیل:۱-اجازه وامتیازاتی که ازطرف دولت نسبت به عین ویا منافع اراضی ویاابنیه ویا سواحل ویا دریاچه هاویا

ادامه مطلب »

ثبت املاک

ثبت املاک اختیاری است مگردرموردنقل وانتقال خالصجات دولتی واموال غیرمنقوله ایالات و ولایات وبلوکات وبلدیه هاویا نقل وانتقال املاک غیرمنقول

ادامه مطلب »